Przedstawiamy: Szuflady Modułowe

Kup teraz
Skontaktuj się

WhatsApp
Infolinia +48 797 217 197
contact@oakywood.shop

Media społecznościowe
Why is it our duty to protect the forests?

Dlaczego ochrona lasów to nasz obowiązek?

Międzynarodowy Dzień Lasów to moment, w którym — jako marka produkująca z drewna — czujemy się niejako wywołani do tablicy. Korzystając z zasobów odnawialnych, z naturalnych materiałów, mamy swoiste poczucie obowiązku, aby szczególnie dbać o planetę, zwłaszcza w kontekście zalesiania i odbudowy lasów. Dlatego dziś podejmujemy temat odpowiedzialności marki w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony lasów.

Ochrona środowiska a społeczna odpowiedzialność marki

Skąd właściwie bierze się to poczucie obowiązku wobec środowiska i społeczeństwa, które skłania nas do podejmowania dodatkowych działań? Czy firmy nie powinny raczej skoncentrować się wyłącznie na wytwarzaniu określonych dóbr, produktów czy usług, sprzedawaniu ich klientom oraz tworzeniu miejsc pracy? Otóż nie tylko. W latach 50. XX wieku w USA pojawiły się pierwsze pomysły związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, czyli CSR. Na początku to zagadnienie można było znaleźć jedynie w profesjonalnych opracowaniach dla managerów i było ono definiowane jako „zobowiązanie przedsiębiorców do dążenia do takich strategii i decyzji lub podejmowania aktywności, które są pożądane w kontekście celów i wartości społeczeństwa”. Z czasem pojęcie CSR stopniowo się rozpowszechniało, a równocześnie rozszerzała się jego definicja i zakres: opisywano je m.in. jako zobowiązanie marek do „etycznego zachowania, zrównoważonego rozwoju i przyczyniania się do poprawy jakości życia pracowników, ich rodzin, a także lokalnych społeczności i całego społeczeństwa”.

No dobrze, ale jak to się ma do ochrony środowiska i dbania o lasy? Etyczne zachowanie, zrównoważony rozwój, poprawa jakości życia — to wszystko nierozerwalnie wiąże się z działaniami ekologicznymi, w szczególności ze zwiększaniem zalesienia planety i redukcją śladu węglowego. Odpowiedzialność marki za społeczność i środowisko może być realizowana na rozmaite sposoby, natomiast sadzenie drzew i lasów to jedna z kluczowych aktywności, jakie nie tylko możemy, ale wręcz musimy podejmować. Lasy pozytywnie wpływają na regulację klimatu, zapobiegają powodziom, minimalizują ryzyko erozji gleby, przyczyniają się do prawidłowego obiegu wody w przyrodzie, wytwarzają tlen i wchłaniają dwutlenek węgla, a co za tym idzie — ułatwiają, a nawet umożliwiają życie ludziom i zwierzętom. Nie wspominając już o nieprzecenionej wartości kąpieli leśnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego troska o lasy jest również troską o społeczeństwo.

Jak dbamy o lasy w Oakywood?

W warsztacie Oakywood na co dzień zajmujemy się obróbką drewna i wytwarzaniem produktów drewnianych. Lasy dostarczają nam więc materiał do pracy — bez nich nie moglibyśmy funkcjonować jako firma (albo musielibyśmy zacząć produkować nasze tacki, ładowarki i biurka na przykład z plastiku, a tego chyba wszyscy wolelibyśmy uniknąć). Sadzenie drzew jest po prostu w naszym interesie, ponieważ dzięki nim możemy się rozwijać jako marka. Ale to nie wszystko. Po pierwsze, dbamy o lasy nie tylko po to, by mieć z czego wytwarzać drewniane akcesoria. Warto wspomnieć, że uczestniczymy (zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio) w sadzeniu drzew, które nie zostaną wycięte — tak jest w przypadku lasów sadzonych przez fundację Las na Zawsze. Mamy świadomość ogromnego znaczenia lasów i dlatego staramy się oddać Matce Naturze to, co z niej czerpiemy, i to z nawiązką.

Wyzwań jest wiele, ale satysfakcja z tworzenia kolejnych Lasów Na Zawsze przykrywa je wszystkie. Niewątpliwie jednym z większych wyzwań jest dostępność ziemi. Sporym problemem jest prawo pierwokupu ziemi leśnej przez Lasy Państwowe, a to właśnie taka ziemia jest najbardziej optymalna dla kolejnego pokolenia lasu i takiej ziemi chcemy kupować jak najwięcej. Z kolei ziemia porolna jest często wyjałowiona lub przenawożona i młody las ma niekorzystne warunki do wzrostu. Staramy się temu zaradzić stosując mikoryzę, czyli grzyby wspierające pobór składników mineralnych przez sadzonki.

Kolejnym dużym wyzwaniem są gatunki inwazyjne, takie jak dąb czerwony, czeremcha amerykańska, nawłoć kanadyjska. Ta grupa roślin, przywleczonych do naszego kraju z różnych miejsc świata, zajmuje coraz większe powierzchnie, nie mając tu naturalnych regulatorów. To spore niebezpieczeństwo na rodzimych gatunków, ponieważ rośliny inwazyjne agresywnie tworzą monokultury i znacznie ograniczają występowanie rodzimych gatunków fauny i flory. Do tej pory nie ma skutecznych metod walki z 'inwazją’.

Las Na Zawsze

Nasza społeczna odpowiedzialność jako marki wyraża się nie tylko w sadzeniu drzew. Równie istotne jest pozyskiwanie surowca ze sprawdzonych, zrównoważonych źródeł — tylko wówczas można mówić o produktach przyjaznych środowisku. Drewno dębowe i orzechowe, którego używamy w naszym warsztacie, posiada certyfikat FSC, co gwarantuje, że zostało ono zweryfikowane pod kątem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Aby nie marnować surowca, planujemy nasze procesy produkcyjne w sposób umożliwiający wykorzystanie całej kłody.

Międzynarodowy Dzień Lasów to dla nas okazja do refleksji nad tym, czy nasze działania na rzecz klimatu, w zakresie ochrony i odbudowy lasów są wystarczające, czy możemy zrobić coś więcej i lepiej. Na pewno nie zrezygnujemy ze wspierania takich organizacji, jak Las na Zawsze czy One Tree Planted i z uczestnictwa w nasadzeniach.

Nasza Fundacja wierzy w#TeamUp, a więc wspólne działanie. Tylko w połączeniu jesteśmy w stanie zmieniać naszą rzeczywistość na większą skalę. Jak bioróżnorodny las, który w różnorodności gatunków ma źródło swojej siły, tak i my wierzymy, że wzajemne wsparcie i działania są najlepszym kierunkiem. Bardzo nas cieszy, że obecnie firmy coraz częściej wspierają ochronę przyrody i angażują swoich pracowników. I to chyba właśnie ten aspekt jest najistotniejszy w kwestii współpracy z Partnerami. Kiedy możemy spotkać się w otoczeniu natury, posadzić własnoręcznie i razem las, poczuć połączenie z miejscem, którym będzie zarządzać natura, Na Zawsze. To piękne doświadczenie, móc obserwować jak w ludziach rozwija się, często zapomniane, poczucie bycia częścią natury.

Las Na Zawsze


Mamy nadzieję, że z czasem pojawią się też nowe możliwości, które pozwolą nam jeszcze skuteczniej dbać o lasy. Jeżeli zatem macie pomysły na nowe inicjatywy środowiskowe, piszcie do nas! — jesteśmy nieustannie otwarci na propozycje.