New Life Collection: odkryj nowe życie produktów w specjalnych cenach. 🌿

Dlaczego warto wdrożyć strategię wellbeing w firmie?

Przemęczony pracownik, przytłoczony nadmiarem obowiązków i niesprzyjającą atmosferą w firmie, raczej nie osiągnie ani szczytów produktywności, ani satysfakcji z pracy – za to wypalenie zawodowe ma na wyciągnięcie ręki. Aby temu zapobiec, warto pomyśleć o wprowadzeniu strategii wellbeing, której celem jest poprawa stanu zdrowia fizycznego, kondycji psychicznej i intelektualnej oraz ogólnego samopoczucia.

 man working on standing desk

Czym jest wellbeing?

Wellbeing to szerokie pojęcie, które mieści w sobie wiele aspektów mających wpływ na dobre samopoczucie, zdrowie i ogólne zadowolenie z życia. Trudno tu o jednoznaczną definicję, dlatego że nie jest to stan stały – ze względu na zmieniające się potrzeby człowieka na różnych etapach życia, jego kondycja również jest czymś dynamicznym. Można jednak wymienić kilka czynników, które odgrywają kluczową rolę w dążeniu do dobrostanu:

 • zdrowie fizyczne i energia życiowa,
 • zdrowie psychiczne, świadomość własnych emocji i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • kondycja intelektualna (rozumiana jako otwartość umysłu na uczenie się i poznawanie nowych rzeczy),
 • rozwój zawodowy i poczucie spełnienia zawodowego,
 • dobre relacje z innymi ludźmi, życie społeczne,
 • bezpieczeństwo finansowe,
 • otoczenie, w którym żyjemy na co dzień.

Każda z tych wartości jest odczuwana indywidualnie – podobna sytuacja życiowa dla jednej osoby może być satysfakcjonująca, dla innej zaś uciążliwa i dołująca. Dlatego wellbeing również jest doświadczeniem indywidualnym, które łączy w sobie swoiste poczucie bycia we właściwym miejscu w życiu (wymiar wewnętrzny) i sprzyjające warunki zewnętrzne, które umożliwiają komfortowe i bezpieczne funkcjonowanie na co dzień. 

 hands on laptop

Photo by Kaitlyn Baker on Unsplash

Jakie korzyści przynosi wdrożenie wellbeing w firmie?

Nietrudno wydedukować, że człowiek zadowolony ze swojej sytuacji życiowej i zawodowej może być znacznie bardziej efektywnym pracownikiem. Dbałość o wellbeing w organizacji jest więc nie tylko wyrazem „ludzkiego oblicza” pracodawcy, ale również opłacalną strategią, która przynosi firmie wymierne korzyści.

Wprowadzenie programu wellbeing przyczynia się przede wszystkim do ograniczenia nieobecności w pracy, spowodowanej słabym stanem zdrowia. Warto zaznaczyć, że niemałe znaczenie ma w tym przypadku holistyczne podejście: psychika obciążona np. nadmiernym i długotrwałym stresem może wywierać negatywny wpływ na zdrowie fizyczne (i odwrotnie). Projektując strategię wellbeing, trzeba zatem uwzględnić oba te aspekty kondycji zdrowotnej.

Pracownicy mający do dyspozycji wellbeingowe benefity są też bardziej produktywni i zaangażowani, a co za tym idzie – zmniejsza się ich rotacja, co z kolei sprzyja budowaniu zgranego teamu i przekłada się na lepsze wyniki w pracy. Poza tym satysfakcja z wykonywanej pracy, poczucie bycia docenianym oraz komfort psychiczny i fizyczny w miejscu pracy to elementy minimalizujące ryzyko wypalenia zawodowego. 

Organizacja, która posiada programy wellbeingowe, jest też znacznie silniejszym graczem na rynku pracy. Atrakcyjne warunki, benefity adekwatne do realnych potrzeb pracowników i atmosfera sprzyjająca rozwojowi skuteczniej przyciągają wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki temu wzmacnia się pozycja firmy i jej konkurencyjność w danej branży.

Jak wprowadzić i ulepszyć wellbeing w organizacji?

Przygotowując strategię wellbeingową, warto na początku zadać sobie kilka pytań, które pomogą w opisaniu aktualnej sytuacji w firmie i ułatwią wskazanie obszarów wymagających poprawy. 

 • Czy liczba obowiązków przypisanych do poszczególnych pracowników jest adekwatna do czasu pracy (czy pracownicy nie muszą regularnie zostawać po godzinach, żeby wykonać wszystkie swoje standardowe zadania)?
 • Czy każdy z pracowników wykonuje obowiązki odpowiadające jego rzeczywistym predyspozycjom i talentom?
 • Czy sposób organizacji pracy w firmie umożliwia zachowanie work-life balance?
 • Czy wynagrodzenie, jakie otrzymują pracownicy, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej?
 • Czy komunikacja wewnętrzna w firmie jest wystarczająco efektywna?
 • Czy firma zapewnia dodatkową opiekę medyczną i dostęp do badań profilaktycznych?
 • Czy pracownicy mają dostęp do szkoleń podnoszących ich kompetencje i wspierających rozwój (zarówno zawodowy, jak i osobisty)?
 • Czy firma podejmuje działania promujące zdrowy styl życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie)?
 • Czy w zespole panują dobre relacje? Jak często pojawiają się konflikty i w jaki sposób są rozwiązywane?

Zastanawiając się nad inicjatywami, które pozwolą na polepszenie samopoczucia pracowników, a także zwiększenie ich zaangażowania i produktywności, warto pamiętać o indywidualnym wymiarze wellbeing – niełatwo jest więc stworzyć taki program, który będzie perfekcyjnie dopasowany do wszystkich. Można jednak zaproponować rozwiązania, które sprawdzą się niezależnie od jednostkowych preferencji: ergonomiczne stanowisko pracy z wygodnym biurkiem, elastyczne godziny pracy, dostęp do porządnej opieki zdrowotnej, dofinansowanie zajęć sportowych, czy spotkania team-buildingowe.

Właśnie w taki sposób dbamy o wellbeing w Oakywood: zapewniamy dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, spotykamy się na cotygodniowych wspólnych “kawach online” (pracujemy zdalnie), organizujemy wyjazdy integracyjne i team-buildingowe, a w piątki rozwijamy swoje kompetencje osobiste i zawodowe w ramach #edufriday. 

Dobrym pomysłem jest również przeprowadzenie wśród pracowników ankiety dotyczącej ich potrzeb i oceny dotychczasowych działań podejmowanych przez organizację w kontekście wellbeing. Dzięki temu łatwiej będzie stworzyć firmowy program wellness, szyty na miarę i przynoszący pożądane rezultaty.