Polityka prywatności

I.Definitions

 1. RODO - Regulacja (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób naturalnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przemieszczania takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46 /EC (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych).
 2. Dane osobowe - Wszystkie informacje o osobie naturalnej zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania według jednego lub bardziej szczegółowych czynników określających tożsamość fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, mentalna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna, w tym adres IP urządzenia, dane lokalizacji, identyfikator Internetu i informacje zebrane dla plików cookie i inne podobne technologie.
 3. Administrator danych osobowych, administrator - Oakywood sp. ogród zoologiczny. Z zarejestrowanym biurem w Ciche, 34-407 CICHE 35B, wszedł do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądu prowadzonego przez Sąd Rejonowa DLA Krakowa-sródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarzy Krs pod numerem: 000000894372, numer identyfikacyjny NIP ): 7352896281;
 4. Polityka - niniejsza Polityka prywatności.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez administratora pod adresem Oakywood.shop;
 6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca sklep lub korzystając z jednej lub kilku usług lub funkcji opisanych w polityce.


Ii. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z sklepu


  W związku z korzystaniem przez użytkownika sklepu administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacji o aktywności użytkownika w sklepie. Szczegółowe reguły i cele przetwarzania danych osobowych zebranych podczas korzystania z sklepu przez użytkownika opisano poniżej.


  Iii. Cele i podstawy prawne do przetwarzania danych

    

   1. Korzystanie z sklepu

    

    • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z sklepu (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów i informacji zebranych za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii) są przetwarzane przez administratora:
      • Aby świadczyć usługi elektroniczne w zakresie tworzenia treści zebranych w sklepie dla użytkowników, zapewnianie formularzy kontaktowych - wówczas podstawą prawną do przetwarzania jest konieczność przetwarzania umowy (Art. 6 Paragrafa 1 litera B RODPR );
      • W celu wsparcia zakupów dokonanych bez rejestracji w sklepie - wówczas podstawą prawną do przetwarzania jest konieczność przetwarzania umowy (Art. 6 Paragrafa 1 litera B RODO);
      • Aby poradzić sobie z skargami - podstawą prawną do przetwarzania jest konieczność przetwarzania umowy (Art. 6 Paragraf 1 List B RODO);
      • Do celów analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną do przetwarzania jest uzasadnionym interesem administratora (Art. 6 Paragraf 1 litera F RODO) polegającego na przeprowadzaniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności i świadczone usługi;
      • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną do przetwarzania jest uzasadnionym interesem administratora (Art. 6 Paragrafa 1 litera F RODO) polegająca na ochronie jego praw;
      • Do celów marketingowych administratora


       1. Składanie zamówień

        

       1. Złożenie zamówienia (zakup dobrej lub usługi) przez użytkownika sklepu jest powiązane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dostarczanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane do zaakceptowania i przetworzenia zamówienia, a brak tego powoduje brak jego wdrożenia. Dostarczanie innych danych jest opcjonalne.
       2. Dane osobowe są przetwarzane:
        • W celu przetworzenia złożonego zamówienia - podstawą prawną do przetwarzania jest konieczność przetwarzania umowy (Art. 6 Paragraf 1 litera B RODO); W zakresie danych opcjonalnych podstawą prawną do przetwarzania jest zgoda (art. 6 akapit 1 litera PKB)
        • W celu wdrożenia obowiązków ustawowych obowiązujących administratora, wynikające z tego w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowości - podstawą prawną do przetwarzania jest obowiązek prawny (Art. 6 Paragrafa 1 litera C RODO);
        • Do celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną do przetwarzania jest uzasadnione interesy administratora (art. 6 akapit 1 litera F PKB) polegający na przeprowadzaniu analiz działań użytkowników w sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu poprawy funkcji używany;
        • W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną do przetwarzania jest uzasadniony interes kontrolera (art. 6 akapit 1 litera F PKB), polegający na ochronie jego praw.

          

         1. Formularze kontaktowe

          

         1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim za pomocą elektronicznych formularzy kontaktowych, a także za pośrednictwem adresu e-mail lub innych form komunikacji wskazanych na stronie internetowej sklepu. Korzystanie z formularza lub nawiązanie kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail lub innych form komunikacji wskazanych na stronie internetowej sklepu wymaga dostarczenia danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może również dostarczyć inne dane, aby ułatwić kontakt lub obsługę zapytania. Dostarczanie danych oznaczonych jako obowiązkowych jest wymagane do zaakceptowania i obsługi zapytania, a brak tego powoduje niezdolność do obsługi. Dostarczanie innych danych jest dobrowolne.
         2. Dane osobowe są przetwarzane:
         • w celu zidentyfikowania nadawcy i obsługa jego zapytania wysłanego za pośrednictwem dostarczonego formularza - podstawą prawną do przetwarzania jest konieczność przetwarzania umowy o usłudze (6 akapitu 1 litera B RODO);
         • Do celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną do przetwarzania jest uzasadnione interesy administratora (6 akapitu 1 litera F RODO), polegający na utrzymaniu statystyk zapytań przesyłanych przez użytkowników za pośrednictwem sklepu w celu poprawy jego funkcjonalności.

           

          Iv. Marketing

            

           1. Cele marketingowe


           1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu przeprowadzenia działań marketingowych, które mogą składać się:
             • wyświetlanie treści marketingowych istotnych dla zainteresowań użytkownika (reklama behawioralna);
             • Wysyłanie powiadomień e-mail o interesujących ofertach lub treści, które w niektórych przypadkach zawierają informacje komercyjne;
             1. Aby wdrożyć działania marketingowe, administrator korzysta z profilowania w niektórych przypadkach. Oznacza to, że ze względu na automatyczne przetwarzanie danych administrator ocenia wybrane czynniki dotyczące osób naturalnych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.


             1. Reklama behawioralna


             1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, w tym dane osobowe zebrane za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii, do celów marketingowych w związku z kierowaniem reklamą behawioralną do użytkowników (tj. Reklamy dostosowane do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również profilowanie użytkowników. Korzystanie z danych osobowych zebranych za pomocą tej technologii do celów marketingowych opiera się na uzasadnionym interesie administratora i tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na użycie plików cookie. Zgoda na użycie plików cookie można wyrażać poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także można ją wycofać w dowolnym momencie, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii plików cookie i wyłączanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.
             2. Ta zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.


             1. MARKETING BEZPOŚREDNI

              

             Jeśli użytkownik zgodził się otrzymywać informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane osobowe użytkownika zostaną przetworzone w celu wysyłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadnione zainteresowanie administratora składającego się z wysyłania informacji marketingowych w granicach zgody wyrażonej przez użytkownika (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu na czas trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że użytkownik sprzeciwia się otrzymywaniu informacji marketingowych.             V. BIULETYN INFORMACYJNY

               1. Administrator świadczy usługę biuletynu na warunkach określonych w przepisach osobom, które podały swój adres e-mail w tym celu. Dostarczanie danych jest wymagane do świadczenia usługi biuletynu, a brak jej nie zapewnienia nie jest w stanie jej wysłać.
               2. Dane osobowe są przetwarzane:
               • W celu zapewnienia usługi wysyłania biuletynu - podstawą prawną do przetwarzania jest konieczność przetwarzania umowy (art. 6 ust. 1 litera B RODO);
               • W przypadku wysyłania treści marketingowych do użytkownika w ramach biuletynu - podstawą prawną do przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadnionym interesem administratora (art. 6 akapit 1 litera F RODO) w związku z zgodą wyrażoną na otrzymanie do otrzymania biuletyn;
               • Do celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną do przetwarzania jest uzasadnione interes administratora (art. 6 akapitu 1 litera F RODO) polegający na przeprowadzaniu analiz aktywności użytkowników na danej stronie internetowej w celu poprawy stosowanych funkcji;
               • w celu ustalenia i realizacji roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną do przetwarzania jest uzasadnionym interesem administratora (art. 6 paragrafu 1 litera F RODO).

                

               Vi. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
                1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z utrzymaniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o działalności administratora oraz promocji różnych rodzajów zdarzeń, usług i produktów, a także do komunikowania się z użytkownikami poprzez funkcje dostępne w mediach społecznościowych. Podstawą prawniczą do przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 akapitu 1 list F RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
                2. Istnieją zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych na stronie internetowej sklepu. Oznacza to, że jeśli użytkownik kliknie jeden z tych przycisków, niektóre informacje będą udostępniane dostawcom tych kanałów mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do danego konta społecznościowego, dostawca usług społecznościowych może połączyć te informacje z kontem użytkownika na kanale społecznościowym i uczynić czynności w profilu użytkownika w taki sposób udostępnione innym użytkownikom sieci.
                3. Wtyczki, tak zwane wtyczki sieci społecznościowych, w tym. Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube i inni mogą znajdować się na stronie internetowej sklepu. Powiązane usługi są dostarczane odpowiednio przez:
                 • Facebook i Instagram są obsługiwane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 i Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook;
                 • Pinterest jest obsługiwany przez: Pinterest Europe Ltd., irlandzką firmę z zarejestrowanym biurem w: Palmerston House, 2. piętro, Fenian Street, Dublin 2, Ireland lub Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103;
                 • YouTube jest obsługiwany przez: Google, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone;
                 • Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
                4. Wtyczka zapewnia swojemu dostawcom tylko informacje o czasie, w którym użytkownik miał dostęp do sklepu. Jeśli podczas przeglądania strony internetowej sklepu lub pozostania na niej użytkownik jest zalogowany na jego koncie, na przykład na Facebooku, dostawca jest w stanie połączyć zainteresowania użytkownika, preferencje informacyjne i inne uzyskane dane, na przykład, przez Kliknięcie przycisku „Like” lub pozostawienie komentarza lub wprowadź nazwę profilu w wyszukiwanych. Takie informacje będą również przesyłane bezpośrednio do dostawcy za pośrednictwem przeglądarki. Aby uniknąć rejestrowania wizyty na wybranym koncie użytkownika danego dostawcy portalu mediów społecznościowych na stronie internetowej sklepu, zaloguj się z konta przed przeglądaniem sklepu.
                5. Witryna sklepu zawiera również linki do stron internetowych zarządzanych przez podmioty niezależne od administratora, tj. Facebooka, Instagram, Twitter Pinterest lub YouTube. Mogą mieć osobne klauzule lub politykę prywatności. Administrator zachęca do odczytania ich treści, ponieważ administrator nie ma wpływu na zebrane dane i procesy przetwarzania danych, a także na znajomość pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania i czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na temat usunięcia danych zebranych przez dostawców wtyczek.
                6. Adresy dostawców wtyczek i adresów URL do ich polityki prywatności:
                7. Materiały wideo są publikowane na stronie internetowej sklepu, które są publikowane w portalu YouTube. Wszystkie te filmy podlegają „rozszerzonym trybowi ochrony danych”, co oznacza, że ​​żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane na YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dane osobowe są przesyłane dopiero po odtworzeniu filmu. Nie mamy wpływu na tego rodzaju transmisję danych.
                8. W przypadku odwiedzenia strony internetowej sklepu i odtworzenia danego materiału wideo opublikowanego na YouTube, YouTube otrzymuje informacje, które otworzyłeś podany materiał wideo na stronie internetowej sklepu, który obejmuje przesyłanie danych osobowych na YouTube. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube zapewnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google (a tym samym do YouTube), Twoje dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być przypisany do profilu YouTube, wyloguj się przed odtworzeniem filmu. YouTube zapisuje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklam, badań rynku i do zaprojektowania swojej witryny zgodnie z wymaganiami. Ta analiza jest przeprowadzana w szczególności (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani), aby prezentować reklamę opartą na popycie i poinformować innych użytkowników o sieci społecznościowej o twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników, ale aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z YouTube.
                9. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w deklaracji ochrony danych. Tam otrzymasz również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności: Google.de/intl/de/polipies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i jest zgodne z EU-US-US-Pivacy-Shield, www.privacyshield.gov/eu-us-famework.

                  

                 VII.Pliki cookie i podobna technologia

                  Pliki cookie to małe pliki tekstowe zainstalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego sklep. Pliki cookie gromadzą informacje, które ułatwiają korzystanie z Witryny - np. Pamiętając o wizytach użytkownika w sklepie i działaniach przez niego.


                  1. Pliki cookie „serwis”
                  1. Administrator korzysta z tak zwanych plików cookie serwisu przede wszystkim, aby zapewnić użytkownikowi usługi świadczone elektronicznie i poprawić jakość tych usług. Dlatego administrator i inne podmioty świadczące mu usługi analityczne i statystyczne używają plików cookie, przechowywanie informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w terminalu telekomunikacyjnym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie używane do tego celu obejmują:
                   • pliki cookie z danymi wprowadzonymi przez użytkownika (identyfikator sesji) przez czas trwania sesji (Pliki cookie wprowadzane przez użytkownika);
                   • Pliki cookie uwierzytelniania używane do usług, które wymagają uwierzytelnienia na czas trwania sesji (Pliki cookie uwierzytelniania);
                   • Pliki cookie do zapewnienia bezpieczeństwa, np. używane do wykrywania oszustw w dziedzinie uwierzytelnienia (Centralne pliki cookie bezpieczeństwa);
                   • Sesyjne pliki cookie graczy multimedialnych (np. Flash Player Player), na czas trwania sesji (Pliki multimedialne odtwarzacza);
                   • Trwałe pliki cookie używane do personalizacji interfejsu użytkownika przez czas trwania sesji lub trochę dłużej (Dostosowywanie interfejsu użytkownika pliki cookie),
                   • Pliki cookie pamiętali zawartość kosza na czas trwania sesji (Ciasteczka w koszykach);
                  2. Aby zebrać statystyki, administrator korzysta z produktu Google Analytics, dlatego dane użytkownika odwiedzającego witrynę zostaną uzyskane przez Google, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone. Google jest certyfikowane w ramach programu Prywatności. W ramach umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku spółek certyfikowanych przez tarczę prywatności. Możliwe jest zablokowanie dostępu Google Analytics do danych użytkownika po zainstalowaniu wtyczki w przeglądarce pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do przeczytania wyjaśnień przygotowanych przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


                   1. „Marketing” plików cookie


                   Administrator wykorzystuje również pliki cookie do celów marketingowych, w tym w związku z ukierunkowaniem reklamy behawioralnej dla użytkowników. W tym celu administrator przechowuje informacje lub zyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w terminalu telekomunikacyjnym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookie i danych osobowych zebranych przez nich w celach marketingowych wymaga zgody użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać wycofana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii plików cookie i wyłączanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.


                   1. Google Ads, Pixel na Facebooku

                    

                   1. Witryna Store korzysta z programu Google Ads.
                   2. Google Ads to program Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). W ramach reklam Google administrator korzysta z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy obsługiwanej przez Google ustawiono plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i strona internetowa sklepu są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.
                   3. Każdy klient Google Reklama otrzymuje inne ciasteczka. Pliki cookie nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów ADS. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do kompilacji statystyk konwersji dla klientów ADS, którzy zdecydowali się śledzić konwersję. Klienci otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę za pomocą znacznika śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które można by wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu konwersji, możesz sprzeciwić się użyciu tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji Google w przeglądarce internetowej. Nie będziesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.
                   4. Pliki cookie konwersji są przechowywane na podstawie sztuki. 6 akapit 1 litera F RODO. Operator strony internetowej ma uzasadnione zainteresowanie analizą zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno jego witryny, jak i reklamy.
                   5. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam Google i śledzenia konwersji Google, zobacz Politykę prywatności Google na: https://www.google.plpolicies/privacy/.
                   6. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, abyś był poinformowany o generowaniu plików cookie i pozwolić im tylko na poszczególne przypadki, a nie akceptować pliki cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie, oraz aktywować automatyczne usunięcie ciasteczek podczas zamykania przeglądarki. Wyłączanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.
                   7. Aby przeprowadzić skuteczne kampanie marketingowe i promocje towarów sprzedawanych przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego, administrator korzysta z opcji „Pixel Facebook”, która jest dostarczana przez Facebook Social Network obsługiwaną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla mieszkańców UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony na stronie internetowej sklepu. Umożliwia Facebooku identyfikację osób odwiedzających treść administratora jako grupa docelowa do wyświetlania reklam na Facebooku na ich profilach społecznościowych (np. W ramach reklam sponsorowanych), które rozumiemy jako nasze uzasadnione zainteresowanie (Art. 6 Paragrafa 1 litera F of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the RODO). W ramach funkcji Pixel na Facebooku można zatem wyświetlić opublikowane reklamy administratora na Facebooku tylko użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub mają pewne wspólne czynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określonymi na podstawie Z odwiedzonych kart na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy na Facebooku (wynika z działania Pixel zainstalowanego na naszej stronie internetowej). Funkcja Pixel na Facebooku pomaga również administratorowi zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku do celów badań statystycznych i rynkowych, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu reklamy na Facebooku (tak zwana konwersja, umożliwiając ustalenie, na które urządzenia Użytkownik wykonuje działanie), aby stworzyć tak zwaną podobną publiczność lub bliźniaki statystyczne (tj. Podanie reklam do grup docelowych podobnych do istniejących klientów) i uzyskiwania kompleksowych statystyk w zakresie wykorzystania witryny. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej funkcja Pixel na Facebooku nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ten sposób serwer na Facebooku jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka.
                   8. Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez Facebook oraz Twoje prawa i opcje prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Szczegółowe informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebooka Pixel i tego, jak to działa, są dostępne w sekcji pomocy na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Tę funkcję można wyłączyć, jak pokazano w https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink lub w https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby to zrobić, musisz zalogować się na Facebooku.
                   9. Możesz sprzeciwić się korzystaniu z Facebooka Piksel za pomocą danych osobowych w następujący sposób: Użytkownicy, którzy mają konto na Facebooku, klikając następujący link: https://www.facebook.com/ads/preferences.
                   10. Każdy może zrezygnować z przeglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez Facebook lub jej podmiotów stowarzyszonych za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (OPT-Out), klikając następujący link: http://www.youronlinechoices.com/en/your.
                   11. Należy pamiętać, że po usunięciu blokowania plików cookie dane zostaną ponownie zebrane przez Facebook Pixel.


                   VIII. Okres przetwarzania danych osobowych


                    Przetwarzamy dane osobowe na czas trwania umowy i czas niezbędny do wykazania wydajności umowy, tj. Przez czas ograniczenia roszczeń.


                    IX. Uprawnienia użytkownika


                      • Osobnicy danych mają następujące prawa:
                      1. Prawo do informacji na temat przetwarzania danych osobowych - administrator dostarcza informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przede wszystkim celów i podstaw do przetwarzania, zakresie przechowywania danych, podmiotów, które dane osobowe są ujawniane oraz planowana data ich usunięcie;
                      2. Prawo do uzyskania kopii danych - administrator zawiera kopię przetworzonych danych dotyczących osoby składającej żądanie;
                      3. Prawo do rektyfikacji - administrator usuwa wszelkie niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz suplementów lub aktualizuje je, jeśli są niekompletne lub zmieniły się;
                      4. Prawo do usuwania danych (tak zwane prawo do zapomnienia) - jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już konieczne do osiągnięcia żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
                      5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - administrator przestaje prowadzić operacje danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które Dane Dane wyrazili zgodę, i ich przechowywanie, zgodnie z przyjętych zasad zatrzymania lub do czasu ograniczenia przetwarzania danych zaprzestania (np. Decyzja zostanie wydana organ nadzorczy upoważniający dalsze przetwarzanie danych);
                      6. Prawo do przesyłania danych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, z którą się odnoszą, w formacie, który może być odczytany przez komputer. Można również poprosić o przesłanie danych do innego podmiotu - pod warunkiem, że zarówno administrator, jak i inny podmiot, do którego wysyłane są odpowiednie warunki techniczne umożliwiające taką transmisję;
                      7. Prawo do sprzeciwu w przetwarzaniu danych do celów marketingowych - Dane osoby mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
                      8. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych - osoby, które dane dotyczące danych może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. Do celów analitycznych lub statystycznych lub z powodów związanych z ochroną własność). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie i podlega ocenie administratora;
                      9. Prawo do wycofania zgody - jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, podmiot danych ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem niniejszej zgody ;
                      10. Prawo do narzekania - jeśli zostanie uznane, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dane dotyczące danych może złożyć skargę prezydentowi Office o ochronę danych osobowych.
                      • Wniosek dotyczący stosowania praw do danych, wraz ze wskazaniem, o które wniosek, który złożymy, można złożyć:
                      1. Na piśmie na adres siedziby Oakywood sp. ogród zoologiczny. z zarejestrowanym biurem w Ciche, 34-407 CICHE 35B;
                      2. Według e -maila administratora: contact@oakywood.shop;
                      • Jeśli administrator nie będzie w stanie określić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek na podstawie wniosku, poprosi wnioskodawcę o dodatkowe informacje.
                      • Odpowiedzi na wnioski zostaną udzielone w ciągu miesiąca od otrzymania. Jeśli konieczne jest przedłużenie tego okresu, administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego rozszerzenia.
                      • Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego wniosek został wysłany, aw przypadku wniosków wysłanych listem, zwykłym listem na adres wskazany przez wnioskodawcę, chyba że treść listu wskazuje na chęć otrzymania Informacje zwrotne na adres e-mail (w tym przypadku musisz podać adres e-mail).

                        

                        

                       X. Odbiorcy danych

                        

                       1. W związku z świadczeniem usług dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawców odpowiedzialnych za prowadzenie systemów IT, podmiotów, takich jak operatorzy płatności, podmioty zapewniające rachunkowość, prawne, audytowe, konsultacyjne, kuriery (w związku z z wdrożeniem zamówienia).
                       2. W szczególności dane osobowe zostaną ujawnione następującym podmiotom zewnętrznym:
                         • Shopify International Ltd., Irlandia 2. piętro 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ireland lub Shopify Inc. 151 O'Connor Street Parter, Ottawa, na K2p 2L8 Kanada - jako podmiot obsługujący platformę internetową, na której Platforma internetowa Witryna sklepu internetowego znajduje się również jako podmiot obsługujący metody płatności paski dostępne na stronie internetowej sklepu;
                         • PayPal (Europa) S.à R.L. & Cie, S.C. A w biurze zarejestrowanym w L -1150 W Luksemburg lub Paypal Inc. 303 Bryant Street Mountain View, California 94041 U.S.A. - Jako podmiot obsługujący system transferu Payu, za pośrednictw strona internetowa sklepu;
                         • Klarna Inc., 629 N. High St., Suite 300, Columbus, Ohio 43215 - Jako podmiot obsługujący system transferowy Payu, za pośrednictwem którego można dokonać płatności za towary zakupione na stronie internetowej sklepu;
                         • Dhl Parcel Polska Spórka z OGRANICZONą OdpowiedZialnoScią z zarejestrowanym biurem w UL. Osmańska 2, w Warszawie 02-823 - jako podmiot, który jest przewoźnikiem i wykonuje dostawę towarów zakupionych na stronie internetowej sklepu;
                         • DHP Express (Polska) Spórka z OGRANICZONą OdpowieZialnoScią z zarejestrowanym biurem w Wirażowa 37, Warszawa 02-158 - jako podmiot, który jest przewoźnikiem i wykonuje dostarczanie towarów zakupionych na stronie internetowej sklepu;
                         • UPS Polska Spórka z OGRANICZONą OdpowiedZialnoScią z zarejestrowanym biurem w Prądzyńskimgo 1/3 01-222 Warszawa - jako podmiot, który jest przewoźnikiem i wykonuje dostarczanie towarów zakupionych na stronie sklepu
                         1. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji o użytkowniku właściwym organom lub stronom trzecim, które składają wniosek o takie informacje, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązującego prawa.


                         Xi. Przesyłanie danych osobowych poza EOG


                          Administrator nie przeniesie danych osobowych użytkowników sklepu do kraju trzeciego (poza europejskim obszarem gospodarczym) ani organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie wskazanych w niniejszej Polityce prywatności (takich jak: Google, Facebook, Twitter, Pinterest) lub W związku z koniecznością zawarcia umowy, tj. Prześlij dane do jednostki kurierskiej lub operatorów płatności.


                          XII. Bezpieczeństwo danych osobowych

                           

                          1. Administrator przeprowadza analizę ryzyka na bieżąco, aby zapewnić, że dane osobowe są przez niego przetwarzane w bezpieczny sposób - zapewniając przede wszystkim, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na brak Praca. Administrator upewnia się, że wszystkie operacje danych osobowych są rejestrowane i wykonywane tylko przez upoważnionych pracowników i współpracowników.
                          2. Administrator podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby upewnić się, że jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące zagwarantowały zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.

                           

                          XIII. SZCZEGÓŁY KONTAKTU


                           Kontakt z administratorem jest możliwy na piśmie na adres siedziby administratora w: Oakywood sp. ogród zoologiczny. Z zarejestrowanym biurem w Ciche, 34-407 CICHE 35B lub za pomocą e-maila administratora: contact@oakywood.shop;

                            

                           Xiv. Sprzedaż klientom w Stanach Zjednoczonych Ameryki

                             

                            W przypadku zamówień na towary złożone na stronie internetowej sklepu przez użytkowników mających adres zamieszki w USA, zamówienia te mogą być przeprowadzane przez administratora, tj. Oakywood SP.Z O.O. Z siedzibą w Ciche, 34-407 CICHE 35B, zawarł rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądu prowadzonego przez sąd rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, 12. Wydział Krajowego Sądu pod numerem: 0000894372, NIP: 7352896281 lub przez Oakywood LLC 30 N Gould St Ste r Sheridan, WY 82801, EIN: 32-0589002.


                            W takim przypadku dane osobowe użytkowników mieszkających w USA będą przetwarzane przez Oakywood SP.Z O.O. Z siedzibą w Ciche lub Oakywood LLC. W przypadku, gdy zamówienie jest przeprowadzane przez Oakywood LLC, dane osobowe użytkowników mieszkających w USA będą przetwarzane przez Oakywood LLC zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych i stanu Wyoming.


                            XV. Zmiany w polityce prywatności

                            Polityka jest przeglądana na bieżąco i aktualizowana w razie potrzeby.